English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Arhiv sklepov

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Datum objave: 13. 03. 2017

Pripete datoteke

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8. 3. 2017

Pripete datoteke

ETA Kamnik, d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik

Datum objave: 08. 03. 2017

Pripete datoteke

Betonarna Sava d.o.o., Blejska Dobrava 123B, 4273 Blejska Dobrava

Datum objave: 8.3.2017

Pripete datoteke

HOFER TRGOVINA d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Datum objave: 8. 3. 2017

Pripete datoteke

Oskar Slatinšek, Cesta v Savino 5, 3333 Ljubno ob Savinji

Prizidava hleva za piščance z izpustom

Datum objave:6.3.2017

Pripete datoteke

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana

Valilnica Pivka

Datum objave: 6.3.2017

Pripete datoteke

Kmetijski inštitut, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

Namakalni sistem KIS Brdo 1

Datum objave: 6.3.2017

Pripete datoteke

Ocean Orchids d.o.o., Dobrovnik 155E, 9223 Dobrovnik

Datum objave: 1 .3. 2017

Pripete datoteke

Šobec d.o.o., Šobčeva cesta 25, 4248 Lesce

Datum objave: 28. 2. 2017

Pripete datoteke

Kozmetika Afrodita d.o.o., Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina

Skladiščno proizvodni objekt

Datum objave: 27. 2. 2017

Pripete datoteke

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6230 Portorož

Celovita ureditev pomola

Datum objave: 27. 2. 2017

Pripete datoteke

Panvita Rrašičereja Nemščak d.o.o.

Datum objave: 27. 2. 2017

Pripete datoteke

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Datum objave: 23. 2. 2017

Pripete datoteke

ETA Cerkno d.o.o. Tovarna elektrotermičnih aparatov

Datum objave: 23.2.2017

Pripete datoteke

Atotech Slovenija d.d., Podnart 43, 4244 Podnart

Datum objave: 22.2.2017

Pripete datoteke

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška ulica 19, Ljubljana

Datum objave: 22. 2. 2017

Pripete datoteke

ANGUS d.o.o., Na gradu 9, 6258 Prestranek

Hlev za rejo govedi in drobnice, senik s sušilnico

Datum objave: 21. 2. 2017

Pripete datoteke

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško

Datum objave: 20. 2. 2017

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Datum objave: 17. 2. 2017

Pripete datoteke

RASTODER d.o.o., Dvorakova ulica 3, 1000 Ljubljana

Datum objave: 17. 2. 2017

Pripete datoteke

SALOMON d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Datum objave: 17. 2. 2017

Pripete datoteke

ISEBERG d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Predelava nenevarnih kovinskih odpadkov

Datum objave: 15.2.2017

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 13. 2. 2017

Pripete datoteke

Dana d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna

Datum objave: 13. 02. 2017

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 10. 2. 2017

Pripete datoteke

LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana

Datum objave: 7. 2. 2017

Pripete datoteke

Paradajz d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče

Datum objave: 7. 2. 2017

Pripete datoteke

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje

Datum objave: 7.2.2017

Pripete datoteke

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 6. 2. 2017

Pripete datoteke

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Datum objave: 6. 2. 2017

Pripete datoteke

Kostak GIP d.o.o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško

Datum objave: 6. 2. 2017

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj (Farma Starošince)

Datum objave: 6. 2. 2017

Pripete datoteke

NT LOGISTIKA, d.o.o., Moste 2f, 1218 Komenda

Datum objave: 3. 2. 2017

Pripete datoteke

BANQUECORP PHYSICAL GOLD d.o.o., Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana

Datum objave: 3. 2. 2017

Pripete datoteke

BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana

Datum objave: 27. 1. 2017

Pripete datoteke

ORO MET d.o.o., Neverke 56, 6256 Košana

Datum objave: 27.1.2017

Pripete datoteke

KSL Ljubno d.o.o., Loke 36, 3333 Ljubno ob Savinji

Datum objave: 25.1.2017

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Datum objave: 25. 1. 2017

Pripete datoteke

AVTO REJC - MATEVŽ REJC s.p., Zgornja Hudinja 28, 3000 Celje

Datum objave: 25. 1. 2017

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 23. 01. 2017

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Datum objave: 19. 01. 2017

Pripete datoteke

JERUZALEM SAT - OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE d. o. o., Ljutomerska cest 4, 2277 Središče ob Dravi

Vgradnja linije za pelatiranje krmil

Datum objave: 16. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice

Gradnja dvosmerne kolesarske poti Draža vas - Lože

Datum objave: 16. 1. 2017

Pripete datoteke

Titus d.o.o., Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani

Datum objave: 13. 1. 2017

Pripete datoteke

KOG nepremičninska družba d.o.o., Leskovškova cesta 2a, 8270 Krško

Datum objave: 13. 1. 2017

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo (PE Ulitki)

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Gimnazija Šentvid – rekonstrukcija, nadzidava in dozidava

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Helios TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža pri Novem mestu

Datum objave: 12. 01. 2017

Pripete datoteke

MBBM d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec

sekundarni cevovod za pitno vodo na območju naselja Petkovec

Datum objave: 11. 1. 2017

Pripete datoteke

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana

Salon vozil Porsche in Seat Verovškova z zunanjo ureditvijo

Datum objave: 11. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja

Datum objave: 11. 1. 2017

Pripete datoteke

Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana

Selška Sora II. etapa

Datum objave: 10.1.2017

Pripete datoteke

Občina Hrpelje–Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Datum objave: 10.1.2017

Pripete datoteke

Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče

Datum objave: 9. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

OŠ Dol pri Hrastniku

Datum objave: 9.1.2017

Pripete datoteke

Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje

Kanalizacija in mala čistilna naprava Lesično

Datum objave: 10. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

Datum objave: 6. 1. 2017

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 6. 1. 2017

Pripete datoteke

AVTOTRANSPORTI KASTELEC KASTELEC LADO S.P., Adamičeva cesta 57, 8000 Novo mesto

Datum objave: 03. 01. 2017

Pripete datoteke

HOČEVAR d.o.o., Savinškova ulica 2, 8000 Novo mesto

Datum objave: 3. 1. 2017

Pripete datoteke

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

Datum objave: 3. 1. 2017

Pripete datoteke

Hočevar podjetje za živilsko industrijo in trgovino,d.o.o., Savinškova ulica 2, 8000 Novo mesto

Datum objave: 30.12.2016

Pripete datoteke

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Kanalizacijski sistem v Poljčanah

Datum objave: 30.12.2016

Pripete datoteke

Mesnine štajerske d.o.o., Spodnji Gaj pri Pragerskem 9, 2331 Pragersko

Datum objave: 23.12.2016

Pripete datoteke

Idealdom, svetovanje, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana

Datum objave: 23. 12. 2016

Pripete datoteke

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice

Datum objave: 22. 12. 2016

Pripete datoteke

PLASTA d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert

Datum objave: 22.12.2016

Pripete datoteke

OKP Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina

Datum objave: 21. 12. 2016

Pripete datoteke

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Datum objave: 21. 12. 2016

Pripete datoteke

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Datum objave: 20. 12. 2016

Pripete datoteke

Krka d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Datum objave: 20. 12. 2016

Pripete datoteke

ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o., Begunje 1, 4275 Begumje na Gorenjskem

Proizvodnja v obstoječih objektih - OHIŠJA 2

Datum objave:19. 12. 2016

Pripete datoteke

Kele&Kele, d.o.o., Laze 22a, 1370 Logatec

Čistilna naprava Krepko

Datum objave: 19.12.2016

Pripete datoteke

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

Datum objave: 16. 12. 2016

Pripete datoteke

Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Datum objave: 16. 12. 2016

Pripete datoteke

PLINOVODI d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana

Datum objave: 14. 12. 2016

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (Farma Formin)

Datum objave: 14. 12. 2016

Pripete datoteke

Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

Datum objave: 9. 12. 2016

Pripete datoteke

Klemen transport, prevoz blaga, Klemen Piškur s.p., Gorenjska cesta 9, 1234 Mengeš

Datum objave: 9. 12. 2016

Pripete datoteke

Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci

Datum objave: 6. 12. 2016

Pripete datoteke

GAMIMA KOVINARSTVO d.o.o, Pot na Zavrte 21, 5282 Cerkno

Datum objave: 5. 12. 2016

Pripete datoteke

KOGRAD d.o.o., Majer 21, 8340 Črnomelj

Datum objave: 2.12.2016

Pripete datoteke

AVTOHIŠA OMAN AHO MOBIL Milan Oman s.p.

Rožna ulica 31, 1330 Kočevje

Datum objave: 2. 12. 2016

Pripete datoteke

TLAKOVEC d.o.o., Puhova ulica 11, 2000 Maribor

Datum objave: 30. 11. 2016

Pripete datoteke

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28. 11. 2016

Pripete datoteke

Občina Šentjerenj, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej

Datum objave: 25.11.2016

Pripete datoteke

ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake

25. 11. 2016

Pripete datoteke

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Datum objave: 25. 11. 2016

Pripete datoteke

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

Datum objave: 25. 11. 2016

Pripete datoteke

ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Datum objave: 23. 11. 2016

Pripete datoteke

Krka d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Datum objave: 21. 11. 2016

Pripete datoteke

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Datum objave: 18. 11. 2016

Pripete datoteke

Solchem, Podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Tovarniška ulica 48, 1000 ljubljana

Datum objave: 18. 11. 2016

Pripete datoteke

INTRADE NALOŽBE d.o.o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor

Datum objave: 10.11.2016

Pripete datoteke

Global avto d.o.o., Zgornji Prhovec 7, 1411 Izlake

Datum objave: 9. 11. 2016

Pripete datoteke

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. - v likvidaciji, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje

Izdan: 3.11.2016

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28. 10. 2016

Pripete datoteke

STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA RAJKO ČERIN S.P., Litijska cesta 6, 1000 Ljubljana

Datum objave: 2. 11. 2016

Pripete datoteke

SALONIT ANHOVO d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle

Datum objave: 28. 10. 2016

Pripete datoteke

Palfinger d.o.o., Jaskova 18, 2000 Maribor

Datum objave: 28. 10. 2016

Pripete datoteke

MINI MARKETING d.o.o., Stranice 19, 3206 Stranice

Datum objave: 28. 10. 2016

Pripete datoteke

SALONIT ANHOVO d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle

Datum objave: 26. 10. 2016

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Datum objave: 26. 10. 2016

Pripete datoteke

HENKEL MARIBOR d.o.o., Industrijska ulica 23, 2000 Maribor

Datum objave: 26. 10. 2016

Pripete datoteke

SALONIT ANHOVO d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle

Datum objave: 26. 10. 2016

Pripete datoteke

Global avto d.o.o., Zgornji Prhovec 7, 1411 Izlake

Datum objave: 24. 10. 2016

Pripete datoteke

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje

Datum objave: 24. 10. 2016

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 24. 10. 2016

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 18. 10. 2016

Pripete datoteke

Magneti Ljubljana d.d., Stegne 37, 1000 Ljubljana

Datum objave: 18. 10. 2016

Pripete datoteke

FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas

Datum objave: 18. 10. 2016

Pripete datoteke

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 18.10.2016

Pripete datoteke

Petrol Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava

Datum objave: 17. 10. 2016

Pripete datoteke

Ekol, d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj

Datum objave: 14. 10. 2016

Pripete datoteke

Marko Cigler, Konjiška vas 53, 3210 Slovenske Konjice

Datum objave: 13. 10. 2016

Pripete datoteke

Forbiz d.o.o., Sela pri Šmarju 4b, 1290 Grosuplje

Datum objave: 13. 10. 2016

Pripete datoteke

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Datum objave: 13. 10. 2016

Pripete datoteke

Teroxal inženiring d.o.o., Bizjanova ulica 7, 1000 Ljubljana

Datum objave: 12. 10. 2016

Pripete datoteke

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje

Datum objave: 11.10.2016

Pripete datoteke

Hidria Rotomatika d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodna Idrija

Datum objave: 11.10.2016

Pripete datoteke

Panvita, Prašičereja Nemščak d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota (lokacija: Beltinci)

Datum objave: 10. 10. 2016

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Datum objave: 10. 10. 2016

Pripete datoteke

Rok Šiftar, Polana 2, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 7. 10. 2016

Pripete datoteke

MEDEX d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana

Datum objave: 5.10.2016

Pripete datoteke

Carthago prizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci

Datum objave: 5. 10. 2016

Pripete datoteke

Gorenje Keramika d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (lokacija: Gorenje 1b, 3327 Šmartno ob Paki)

Datum objave: 4. 10. 2016

Pripete datoteke

Lek, d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 4. 10. 2016

Pripete datoteke

UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

Datum objave: 3. 10. 2016

Pripete datoteke

Polycom d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

Datum objave: 30. 9. 2016

Pripete datoteke

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

Datum objave; 29. 9. 2016

Pripete datoteke

MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

Datum objave: 29. 9. 2016

Pripete datoteke

Iskra zaščite d.o.o., Stegne 23a, 1000 Ljubljana

Datum objave: 27.9.2016

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

26. 9. 2016

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

26. 9. 2016

Pripete datoteke

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

Datum objave:26.9.2016

Pripete datoteke

Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Datum objave: 23. 9. 2016

Pripete datoteke

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal

Datum objave: 22. 9. 2016

Pripete datoteke

SCHIEDEL d.o.o., Preboled, latkova vas 82, 3312 Prebold

Datum objave:20.9.2016

Pripete datoteke

Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

Datum objave: 16. 9. 2016

Pripete datoteke

Uroš Bukvič, Strukovci 28, 9265 Bodonci

Datum objave: 16. 9. 2016

Pripete datoteke

Jožef in Majda Gjerkeš, Lipa 3, 9231 Beltinci

Datum objave: 16. 9. 2016

Pripete datoteke

Uroš Bukvič, Stukovci 28, 9265 Bodonci

Datum objave: 16. 9. 2016

Pripete datoteke

Jožef in Majda Gjerkeš, Lipa 3, 9231 Beltinci

Datum objave: 16. 9. 2016

Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci

Datum objave: 15.9.2016

Pripete datoteke

ALUMERO, d.o.o., Kolodvorska ulica 39, 2310 Slovenska Bistrica

Datum objave: 15. 9. 2016

Pripete datoteke

ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače

Datum objave: 13. 9. 2016

Pripete datoteke

Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci

Datum objave: 13. 9. 2016

Pripete datoteke

Plinarna Maribor d.d., Plinarniška ul. 9, 2000 Maribor

Datum objave: 8. 9. 2016

Pripete datoteke

GRADBENO PODJETJE DRAVA d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj

Datum objave: 5. 9. 2016

Pripete datoteke

TERME ČATEŽ d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Datum objave: 5. 9. 2016

Pripete datoteke

Paradajz d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče

Datum objave: 2. 9. 2016

Pripete datoteke

Titus d.o.o., Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani

Datum objave: 1.9.2016

Pripete datoteke

EVROSAD, d.o.o., Krško, Cesta 4. julija 134, 8270 Krško

Datum objave:1.9.2016

Pripete datoteke

MEDEX d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana

Datum objave: 26.8.2016

Pripete datoteke

ENOS d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice

Datum objave: 26. 8. 2016

Pripete datoteke

Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Datum objave: 25.8.2016

Pripete datoteke

ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje

Datum objave: 25.8.2016

Pripete datoteke

MPI Reciklaža d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na koroškem

Datum objave: 25.8.2016

Pripete datoteke

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška 2A, 8270 Krško

Datum objave:23.8.2016

Pripete datoteke

odelo Slovenija, d.o.o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold

Datum objave: 19. 8. 2016

Pripete datoteke

Jurčič &co, d.o.o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur

Datum objave: 19.8.2016

Pripete datoteke

Občina Piran, Tarinijev trg 2, 6330 Piran

Datum objave: 16.8.2016

Pripete datoteke

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Datum objave: 16.8.2016

Pripete datoteke

Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Datum objave: 12. 8. 2016

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 12. 8. 2016

Pripete datoteke

Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj

Datum objave: 9.8.2016

Pripete datoteke

HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice

Datum objave: 9.8.2016

Pripete datoteke

Paradajz d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče

Datum objave: 8. 8. 2016

Pripete datoteke

Termoplasti-Plama d.o.o., Hrušica 104, 6244 Podgrad

Datum objave: 5.8.2016

Pripete datoteke

Hidria Rotomatika d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija

Datum objave: 4.8.2016

Pripete datoteke

AQUASAVA d.o.o., Kranj, Gornjesavska 12, 4000 Kranj

Datum objave: 3.8.2016

Pripete datoteke

Melamin d.d., Kočevje, Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Datum objave: 3.8.2016

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Datum objave: 3.8.2016

Pripete datoteke

Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Datum objave:1. 8. 2016

Pripete datoteke

TELEKOM d.o.o., Cesta Tončke Čeč 45, 1420 Trbovlje

Datum objave: 1.8.2016

Pripete datoteke

Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Datum objave:1.8.2016

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Datum objave: 29.7.2016

Pripete datoteke

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Datum objave: 28. 7. 2016

Pripete datoteke

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Datum objave: 28.7.2016

Pripete datoteke

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28.7.2016

Pripete datoteke

Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Datum objave: 27. 7. 2016

Pripete datoteke

Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Datum objave: 26. 7. 2016

Pripete datoteke

Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana

Datum objave: 25. 7. 2016

Pripete datoteke

SHELL ADRIA d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Datum objave: 25. 7. 2016

Pripete datoteke

Petrol Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava

Rudarski objekt za bogatenje mineralnih surovin

Datum objave: 25. 7. 2016

Pripete datoteke

Fenolit d.d. sintetične smole, Breg pri Borovnici 22a, 1353 Borovnica

Datum objave: 22. 7. 2016

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana (lokacija Lendava)

Datum objave: 22. 7. 2016

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana (lokacija Lendava)

Datum objave: 22. 7. 2016

Pripete datoteke

Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno

Datum objave: 19. 7. 2016

Pripete datoteke

Leka Plus d.o.o., Videm 22, 1262 Dol pri Ljubljani

Sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča na območju opuščenega kamnoloma Hrastenice

Pripete datoteke

MAKOTER d.o.o., Cven 99d, 9240 Ljutomer

Datum objave: 8.7.2016

Pripete datoteke

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran

Datum objave: 4.7.2016

Pripete datoteke

Paradajz d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče

Datum objave: 1. 7. 2016

Pripete datoteke

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško

Datum objave: 30. 6. 2016

Pripete datoteke

MONTING SK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Spodnja Rečica 80C, 3270 Laško

Datum objave: 30.6.2016

Pripete datoteke

Borut Škulj, Stranska vas 41, 1356 dobrova

Datum objave: 29.6.2016

Pripete datoteke

TANKO d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica

Datum objave: 29.6.2016

Pripete datoteke

Lek, d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 27. 6. 2016

Pripete datoteke

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ul. pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Datum objave: 24. 6. 2016

Pripete datoteke

KNAUF INSULATION d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 23. 6. 2016

Pripete datoteke

JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 22. 6. 2016

Pripete datoteke

SALONIT ANHOVO gradbeni materiali d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle

Datum objave: 22. 6. 2016

Pripete datoteke

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Datum objave: 20. 06. 2016

Pripete datoteke

Željko Miklič, Zgornja Slivnica 9, 1293 Šmarje Sap

Datum objave: 13. 6. 2016

Pripete datoteke

Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3A, 8310 Šentjernej

Datum objave: 13. 6. 2016

Pripete datoteke

Gradbeništvo Kuster d.o.o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

Datum objave: 9. 6. 2016

Pripete datoteke

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (lokacija Krško)

Datum objave: 9. 6. 2016

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Datum objave: 7. 6. 2016

Pripete datoteke

SWATYCOMET d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor

Datum objave: 6. 6. 2016

Pripete datoteke

ACIES BIRO d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

Datum objave: 1. 6. 2016

Pripete datoteke

CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci

Datum objave: 1. 6. 2016

Pripete datoteke

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Datum objave: 1. 6. 2016

Pripete datoteke

Kmetijstvo Prančberger d.o.o., so.p., Zg. Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Datum objave: 31. 5. 2016

Pripete datoteke

Rigler d.o.o., Grič cesta IV 10, 1310 Ribnica

Datum objave: 31. 5. 2016

Pripete datoteke

JP Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 30. 5. 2016

Pripete datoteke

Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica

Datum objave: 27. 5. 2016

Pripete datoteke

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

Datum objave: 27. 5. 2016

Pripete datoteke

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Datum objave: 27. 5. 2016

Pripete datoteke

Kostak GIP d.o.o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško

Datum objave: 27. 5. 2016

Pripete datoteke

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega obreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum objave: 26. 5. 2016

Pripete datoteke

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Datum objave: 23. 5. 2016

Pripete datoteke

JP Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 23. 5. 2016

Pripete datoteke

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci

Datum objave: 23. 5. 2016

Pripete datoteke

Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

Datum objave: 23. 5. 2016

Pripete datoteke

Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Datum objave: 19. 5. 2016

Pripete datoteke

Marinvest d.o.o., Tomažičeva ulica 4A, 6310 Izola

Datum objave: 19. 5. 2016

Pripete datoteke

Davorin Bernjak, Beznovci 21, 9265 Bodonci

Datum objave: 19. 5. 2016

Pripete datoteke

Rigler d.o.o., Grič cesta IV 10, 1310 Ribnica

Datum objave: 16. 5. 2016

Pripete datoteke

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Datum objave: 16. 5. 2016

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Datum objave: 13. 5. 2016

Pripete datoteke

Marjan Šandor, Kuštanovci 36, 9202 Mačkovci

Datum objave: 11. 5. 2016

Pripete datoteke

SL-inženiring Boršt d.o.o., Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki

Datum objave: 9. 5. 2016

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 9.5.2016

Pripete datoteke

EVROSAD d.o.o., Cesta 4. julija 134, 8270 Krško

Datum objave: 9. 5. 2016

Pripete datoteke

Anton Kosi, Beblerjev trg 3, 1000 Ljubljana

Objava dne 6.5.2016

Pripete datoteke

Vaukan d.o.o., Poljana 1, 2391 Prevalje

Datum objave: 6. 5. 2016

Pripete datoteke

Omaplast reciklaža plastike d.o.o., Kosovelova cesta 3, 1290 Grosuplje

Datum objave: 5. 5. 2016

Pripete datoteke

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

Datum objave: 5. 5. 2016

Pripete datoteke

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem

Datum objave: 4. 5. 2016

Pripete datoteke

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Datum objave: 3.5.2016

Pripete datoteke

Ekoplan d.o.o., Habatova ul. 6a, 1236 Trzin

Datum objave: 3.5.2016

Pripete datoteke

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Datum objave: 3.5.2016

Danijel Seči, Ul. Štefana Raja 15, 9224 Turnišče

Datum objave: 29.4.2016

Pripete datoteke

Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika

MKČN Krasinec

Datum objave: 26. 4. 2016

Pripete datoteke

JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 26. 4. 2016

Pripete datoteke

NIGRAD d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Datum objave: 26. 4. 2016

Pripete datoteke

GMT d.o.o., Cvetkova ulica 34, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 26. 4. 2016

Pripete datoteke

Tera d.o.o. Tolmin, Volče 138A, 5220 Tolmin

Datum objave 22.4.2016

Pripete datoteke

ENERGOLES BOHOR d.o.o., Šentjur, Lesna ulica 2, 3230 Šentjur

Datum objave: 21. 4. 2016

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Datum objave: 21. 4. 2016

Pripete datoteke

CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto

Datum objave: 21. 4. 2016

Pripete datoteke

EVROSAD d.o.o., Cesta 4. julija 134, 8270 Krško

Datum objave: 21. 4. 2016

Pripete datoteke

Papirnica Vevče d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana - Dobrunje

Datum objave: 19. 4. 2016

Pripete datoteke

Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci

Datum objave: 19. 4. 2016

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Papirniški trg 17, 1000 Ljubljana, Lokacija PE Prevalje

Datum objave: 19.4.2016

Pripete datoteke

Zalokar Ana in Anton, Šedina 1, 3222 Dramlje

Datum objave: 18. 4. 2016

Pripete datoteke

Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

18. 4. 2016

Pripete datoteke

Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Datum objave: 14. 4. 2016

Pripete datoteke

Bostele Vili, Zdole 50, 8272 Zdole

Datum objave: 14. 4. 2016

Pripete datoteke

XAL SVETILA d.o.o., Nemčavci 75, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 14. 4. 2016

Pripete datoteke

Jelen Milan s.p., Čopova ulica 6, 1234 Mengeš

Datum objave: 13. 4. 2016

Pripete datoteke

Adria terminali d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Datum objave: 13.4.2016

Pripete datoteke

AVTO KOMPLET Igor Pintarič s.p., Ilirska ulica 14, 2000 Maribor

Datum objave: 13. 4. 2016

Pripete datoteke

Slavič Boštjan, Berkovci 20, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Datum objave: 12. 4. 2016

Pripete datoteke

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

Datum objave: 12. 4. 2016

Pripete datoteke

Šifrar Rok, Polana 2, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 8. 4. 2016

Pripete datoteke

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Datum objave: 8. 4. 2016

Pripete datoteke

Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur

Datum objave: 6. 4. 2016

Pripete datoteke

KNAUF INSULATION d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 6. 4. 2016

Pripete datoteke

GRUPA PLASTOFORM d.o.o., Šmarjeta 64, 8220 Šmarješke Toplice

Datum objave: 6. 4. 2016

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana (lokacija Sermin)

Datum objave: 4. 4. 2016

Pripete datoteke

Cestno podjetje Nova gorica d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica

Datum objave: 1. 4. 2016

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

Datum objave: 1. 4. 2016

Pripete datoteke

Evrosad d.o.o., Cesta 4. julija 134, 8270 Krško

Datum objave: 1. 4. 2016

Pripete datoteke

POSLOVNA CONA KOMENDA d.o.o., Pod lipami 10, 1218 Komenda

Datum objave: 31. 3. 2016

Pripete datoteke

TGT Bulc d.o.o., Jurčkova 69, Ljubljana

Datum objave: 30.3.2016

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO