English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

21. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Luka Koper d. d.

RO-RO vezi v Bazenu III v Luki Koper

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnja novih RO-RO vezov v Bazenu III v Luki Koper nosilcu nameravanega posega Luki Koper d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je od 22. 6. 2017 do 21. 7. 2017 Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 6. 2017 do 26. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Edvard Prančberger in Kmetijstvo Prančberger d.o.o.

Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za hleve za purane, kotlovnico in skladišči, nosilcema nameravanega posega Edvardu Prančbergerju, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana in Kmetijstvu Prančberger d. o. o., so. p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Lenart, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah in Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 6. 2017 do 13. 7. 2017 na sedežu Upravne enote Lenart, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (2. nadstropje, soba 35), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 6. 2017 do 18. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

7. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – LTH Castings d. o. o

Upravno proizvodni objekt

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za upravno proizvodni objekt LTH faza 2 in 3, nosilcu nameravanega posega LTH Castings d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka in Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 8. 6. 2017 do 7. 7. 2017 na sedežu Upravne enote Škofja Loka, Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, v sobi 209 (II. nad.), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 8. 6. 2017 do 12. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

2. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Gradbeništvo Kuster, d. o. o.

Predelava odpadkov na lokaciji Sv. Vid

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za predelava odpadkov po postopku R5 na lokaciji Sv. Vid, nosilcu nameravanega posega GRADBENIŠTVO KUSTER, d. o. o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec.

Javno naznanilo je objavljeno na Upravni enoti Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi in Občini Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 2. 6. 2017 do 1. 7. 2017 na sedežu Upravne enote Radlje ob Dravi, Oddelku za okolje, kmetijstvo in občo upravo, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi (soba 219, 2. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 2. 6. do 1. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

30. maj 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Meja Šentjur d.d.

Farma nesnic Slivnica

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje zmogljivosti farme nesnic Slivnica, nosilcu nameravanega posega Meja Šentjur d. d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur.

Javno naznanilo je objavljano na ogalsnih deskah Upravne enote Šentjur pri Celju, Oddelek za prostor in kmetijstvo, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, in Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 31. 5. 2017 do 29. 6. 2017 na sedežu Upravne enote Šentjur pri Celju, Oddelek za prostor in kmetijstvo, Mestni trg 10, 3230 Šentjur (sprejemna pisarna v pritličju), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 25. 5. 2017 do 28. 6. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO