English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

15. september 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Salonit Anhovo d. d.

Izkoriščanje laporja in apnenca za industrijske namene

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za izkoriščanje mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo, nosilcu nameravanega posega Salonit Anhovo, d. d., Anhovo 1, 5210 Deskle.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica in Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 15. 9. 2017 do 16. 10. 2017 na sedežu Upravne enote Nova Gorica, na Oddelku za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica (pritličje levo, pisarna št. 5), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2017 do 19. 10. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO