English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

19. april 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Občina Ormož

Namakalni sistem Ormož - IV. Faza

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za IV. fazo namakalnega sistema Ormož, nosilki nameravanega posega Občini Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož in Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 20. 4. 2017 do 19. 5. 2017 na Upravni enoti Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 20. 4. 2017 do 24. 5. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. april 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – MAGNA STEYR, avtomobilski dobavitelj d. o. o.

Industrijski obrat Magna Nukleus

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo industrijskega obrata Magna Nukleus, nosilcu nameravanega posega podjetju MAGNA STEYR, avtomobilski dobavitelj d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Načrtovana je izgradnja industrijskega obrata Magna Nukleus, v okviru katerega so predvideni trije temeljni objekti: lakirnica, distribucijski center in energetski center. Predvidena sta tudi dva pomožna objekta in sicer vhodni objekt in smetarnik.

Lakirnica je projektirana za kapaciteto do 132.000 avtomobilskih karoserij letno, oz. 450 enot/dan, oz. 20 enot/uro. Obrat je projektiran za lakiranje osebnih vozil.

Predvideno število zaposlenih pri proizvodnji do 132.000 enot/leto, za delo v treh izmenah in ob upoštevanju 293 delovnih dni, bo 840 zaposlenih.

Gradbišče bo obsegalo 155.426 m2. Na zemljišču, predvidenem za gradnjo, obstoječih stavb ni, zato rušitvenih del ne bo.

Čas gradnje (gradbeno-tehnični ukrepi in gradnja objekta) je ocenjen na 16 mesecev in je razdeljen v 8 gradbenih faz.

Javno naznanilo je objavljeno na krajevno običajen način in sicer na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, 2501 Maribor in Občine Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

V pogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju je zagotovljen od 14. 4. 2017 do 15. 5. 2017 na lokaciji Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo (soba 402), in sicer: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih: od 8.00 od 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 4. 2017 do 18. 5. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

6. april 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – MDM invest d.o.o.

Gradnja skladiščno proizvodno poslovno trgovskega objekta

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo skladiščno proizvodno poslovno trgovskega objekta, nosilcu nameravanega posega, podjetju MDM invest d.o.o., Brnčičeva ulica 49 A, 1231 Ljubljana – Črnuče.

V pogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju je zagotovljen od 7. 4. 2017 do 8. 5. 2017 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a, 1102 Ljubljana (3. nadstropje, soba 305), in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 7. 4. 2017 do 11. 5. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO