English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

15. maj 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o.

Rastlinjak za jagode

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo v zvezi z izgradnjo rastlinjaka za jagode Panvita, Posestvo Motvarjevci d.o.o., Motvarjevci 48, 9207 Prosenjakovci,.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota in Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 15. 5. 2018 do 13. 6. 2018 na sedežu na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Oddelka za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota soba 29, 1. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso(at)gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 5. 2018 do 18. 6. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO