English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

1. avgust 2017

Javno naznanilo - okoljevarstveno soglasje - SUPERNOVA LJU upravljanje z nepremičninami d.o.o.

Dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnjo parkirne hiše Rudnik

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnjo parkirne hiše Rudnik, nosilcu nameravanega posega SUPERNOVA LJU upravljanje z nepremičninami d.o.o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana.
Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostave Vič Rudnik, Oddelka za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ter na spletnih straneh Agencije.
Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 2. 8. 2017 do 31. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Izpostave Vič Rudnik, Oddelka za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 314), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.
Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.
Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 2. 8. 2017 do 5. 9. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

25. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Občini Šentjernej

Cestna in komunalna infrastruktura na območju PSC Šentjernej

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za cestno in komunalno infrastrukturo na območju PSC Šentjernej, nosilcu nameravanega posega Občini Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto, Oddelka za okolje in prostor ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 26. 7. 2017 do 24. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto, na Oddelku za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 26. 7. 2017 do 29. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO