English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

10. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – BETONARNA SAVA d. o. o.

Obdelava gradbenih in lesenih odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za obdelavo gradbenih in lesenih odpadkov na območju betonarne in separacije na Hrušici, nosilcu nameravanega posega BETONARNA SAVA d. o. o., Blejska Dobrava 123B, 4273 Blejska Dobrava.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 11. 10. 2017 do 9. 11. 2017 na sedežu Upravne enote Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, soba 220, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 11. 10. 2017 do 14. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

15. september 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Salonit Anhovo d. d.

Izkoriščanje laporja in apnenca za industrijske namene

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za izkoriščanje mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo, nosilcu nameravanega posega Salonit Anhovo, d. d., Anhovo 1, 5210 Deskle.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica in Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 15. 9. 2017 do 16. 10. 2017 na sedežu Upravne enote Nova Gorica, na Oddelku za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica (pritličje levo, pisarna št. 5), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 15. 9. 2017 do 19. 10. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

1. avgust 2017

Javno naznanilo - okoljevarstveno soglasje - SUPERNOVA LJU upravljanje z nepremičninami d.o.o.

Dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnjo parkirne hiše Rudnik

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnjo parkirne hiše Rudnik, nosilcu nameravanega posega SUPERNOVA LJU upravljanje z nepremičninami d.o.o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana.
Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostave Vič Rudnik, Oddelka za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ter na spletnih straneh Agencije.
Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 2. 8. 2017 do 31. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Ljubljana, Izpostave Vič Rudnik, Oddelka za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 314), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.
Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.
Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 2. 8. 2017 do 5. 9. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

25. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Občini Šentjernej

Cestna in komunalna infrastruktura na območju PSC Šentjernej

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za cestno in komunalno infrastrukturo na območju PSC Šentjernej, nosilcu nameravanega posega Občini Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto, Oddelka za okolje in prostor ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 26. 7. 2017 do 24. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto, na Oddelku za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 26. 7. 2017 do 29. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

19. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Rok Šiftar

Farma piščancev

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za Farmo piščancev Rok Šiftar, nosilcu nameravanega posega Roku Šiftarju, Polana 2, 9000 Murska Sobota .

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen 19. 7. 2017 do 17. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Oddelka za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (1. nadstropje, soba 29), in sicer: ob ponedeljkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 7. 2017 do 22. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

17. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Toming inženiring, HETA Asset Resolution, ERA, PLS

Gradnja Logističnega centra Arja vas

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnja Logističnega centra Arja vas, nosilcem nameravanega posega, podjetjem Toming inženiring d.o.o., Šaleška 21, 3320 Velenje, HETA Asset Resolution d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, ERA d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje in PLS d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec in Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 18. 7. 2017 do 16. 8. 2017 na sedežu Upravne enote Žalec, Oddelka za gradnjo in kmetijstvo, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, sejna soba 58, 3. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 18. 7. do 21. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

10. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – YASKAWA Europe Robotics d. o. o.

Tovarna robotov Kočevje

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za YASKAWA nova tovarna robotov Kočevje, nosilcema nameravanega posega YASKAWA Europe Robotics d. o. o., Lepovče 23, 1310 Ribnica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ter Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 11. 7. 2017 do 9. 8. 2017 na Upravni enoti Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 11. 7. 2017 do 14. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

5. julij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Greenbay Tivoli, Razvoj rezidenc d.o.o.

Stanovanjsko poslovne stavbe Vila in Palača Schellenburg

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za stanovanjsko poslovne stavbe Vila in Palača Schellenburg, nosilcu nameravanega posega Greenbay Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o., Ankaranska cesta 2, 6000 Koper.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 6. 7. 2017 do 4. 8. 2017 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana (3. nadstropje, soba 310), in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 6. 7. 2017 do 9. 8. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

21. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Luka Koper d. d.

RO-RO vezi v Bazenu III v Luki Koper

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnja novih RO-RO vezov v Bazenu III v Luki Koper nosilcu nameravanega posega Luki Koper d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je od 22. 6. 2017 do 21. 7. 2017 Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 6. 2017 do 26. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Edvard Prančberger in Kmetijstvo Prančberger d.o.o.

Hlevi za purane, kotlovnica in skladišči

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za hleve za purane, kotlovnico in skladišči, nosilcema nameravanega posega Edvardu Prančbergerju, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana in Kmetijstvu Prančberger d. o. o., so. p., Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sveta Ana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Lenart, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah in Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 6. 2017 do 13. 7. 2017 na sedežu Upravne enote Lenart, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (2. nadstropje, soba 35), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 6. 2017 do 18. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

7. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – LTH Castings d. o. o

Upravno proizvodni objekt

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za upravno proizvodni objekt LTH faza 2 in 3, nosilcu nameravanega posega LTH Castings d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka in Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 8. 6. 2017 do 7. 7. 2017 na sedežu Upravne enote Škofja Loka, Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, v sobi 209 (II. nad.), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 8. 6. 2017 do 12. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

2. junij 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Gradbeništvo Kuster, d. o. o.

Predelava odpadkov na lokaciji Sv. Vid

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za predelava odpadkov po postopku R5 na lokaciji Sv. Vid, nosilcu nameravanega posega GRADBENIŠTVO KUSTER, d. o. o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec.

Javno naznanilo je objavljeno na Upravni enoti Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi in Občini Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 2. 6. 2017 do 1. 7. 2017 na sedežu Upravne enote Radlje ob Dravi, Oddelku za okolje, kmetijstvo in občo upravo, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi (soba 219, 2. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 2. 6. do 1. 7. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

30. maj 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Meja Šentjur d.d.

Farma nesnic Slivnica

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje zmogljivosti farme nesnic Slivnica, nosilcu nameravanega posega Meja Šentjur d. d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur.

Javno naznanilo je objavljano na ogalsnih deskah Upravne enote Šentjur pri Celju, Oddelek za prostor in kmetijstvo, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, in Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 31. 5. 2017 do 29. 6. 2017 na sedežu Upravne enote Šentjur pri Celju, Oddelek za prostor in kmetijstvo, Mestni trg 10, 3230 Šentjur (sprejemna pisarna v pritličju), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 25. 5. 2017 do 28. 6. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

25. maj 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Invest4SEE RE ALFA d. o. o.

Izgradnja logističnega centra v občini Cerklje na Gorenjskem

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo logističnega centra na območju LT9, v občini Cerklje na Gorenjskem, nosilcu nameravanega posega Invest4SEE RE ALFA d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljano na Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 25. 5. 2017 do 23. 6. 2017 na sedežu Upravne enote Kranj, Oddelka za okolje in kmetijstvo, Slovenski trg 1, 4000 Kranj , sejna soba 171, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od od 25. 5. 2017 do 28. 6. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

18. maj 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Termit d. d.

Predelava odpadkov na lokaciji podjetja Termit d. d.

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za predelavo odpadkov nosilcu nameravanega posega podjetju Termit d. d., Drtija 51, 1251 Moravče.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale in Občine Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 19. 5. 2017 do 17. 6. 2017
na sedežu Upravne enote Domžale, Oddelku za prostor, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, v tajništvu, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 5. 2017 do 22. 6. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

15. maj 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Benjamin Kropc s.p.

Skladiščenje in obdelava odpadnih kovin

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za skladiščenje in obdelavo odpadnih kovin nosilcu nameravanega posega Benjaminu Kropcu s.p., Kolodvorska ulica 37d, 2310 Slovenska Bistrica.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica in Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 5. 2017 do 15. 6. 2017 na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na Oddelku za kmetijstvo in okolje (dvoriščna stavba, 2. nadstropje, soba št. 208), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 5. 2017 do 20. 6. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

10. maj 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno dovoljenje – Snaga Maribor

Mehanska obdelava mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za mehansko obdelavo mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov, nosilcu nameravanega posega podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor in Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 10. 5. 2017 do 8. 6. 2017 v prostorih Upravne enote Maribor, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 10. 5. 2017 do 13. 6. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

8. maj 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – podjetje Paradajz d. o. o.

Postavitev rastlinjakov

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za postavitev rastlinjaka 3 in rastlinjaka 2 – 2. faza Renkovcih, nosilcu nameravanega posega podjetju Paradajz d.o.o., Renkovci 57/c, 9224 Turnišče.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava in Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 9. 5. 2017 do 7. 6. 2017 na sedežu Upravne enote Lendava, Oddelka za okolje in prostor ter gospodarstvo in kmetijstvo Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava sejna soba 35, 36, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 9. 5. 2017 do 12. 6. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO