English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 135 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 133 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.015 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 1.22 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.073 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.256 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 2.53 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.031 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.004 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.038 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 392 m³/s
30.05.17 ob 08:50 Borl I - Drava
Trenutni pretok 6.08 m³/s
30.05.17 ob 07:40 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 15.6 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Črna - Meža
Trenutni pretok 0.853 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 5.41 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 0.671 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 1.77 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.377 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.09 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 0.792 m³/s
30.05.17 ob 08:50 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.417 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 0.748 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 1.34 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 2.29 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.740 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.335 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.103 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 0.438 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.072 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Gočova - Pesnica
Trenutno ni podatka Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 0.634 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.42 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutno ni podatka Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 23.6 m³/s
30.05.17 ob 08:40 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 4.33 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 5.75 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 8.28 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 3.04 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 1.39 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.432 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.331 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 28.0 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 28.5 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Medno - Sava
Trenutni pretok 50.9 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 40.2 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Litija - Sava
Trenutni pretok 75.5 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 80.9 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 113 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 132 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.631 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 5.01 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 3.17 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 1.72 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Suha I - Sora
Trenutni pretok 5.55 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Medvode II - Sora
Trenutno ni podatka Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.434 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 3.93 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 1.92 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 2.44 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 5.23 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 1.52 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 3.35 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.572 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Vir - Rača
Trenutni pretok 0.939 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 2.65 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.287 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.212 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Zagorje - Medija
Trenutno ni podatka Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.508 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 0.614 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 0.928 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.151 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.065 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 1.14 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.201 m³/s
30.05.17 ob 08:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.301 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 8.47 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 16.2 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 23.0 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.011 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 1.85 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 4.62 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 15.9 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 3.45 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 5.84 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.267 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.142 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.24 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.62 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.906 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.558 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.213 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.178 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 6.31 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 4.02 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.129 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 1.83 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 6.26 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 5.65 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 8.95 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Laško - Savinja
Trenutni pretok 9.88 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 13.7 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.573 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.60 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.407 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.549 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Rečica - Paka
Trenutno ni podatka Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.053 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 1.79 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.120 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.107 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 0.301 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.215 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 0.421 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.300 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 2.29 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Soteska - Krka
Trenutni pretok 8.45 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 11.0 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 15.6 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.129 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.334 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.236 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 0.922 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.034 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 1.59 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.421 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.242 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.349 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 8.66 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 22.5 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 25.0 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Solkan - Soča
Trenutni pretok 133 m³/s
30.05.17 ob 08:50 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutni pretok 5.42 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Žaga - Učja
Trenutno ni podatka Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 4.46 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.84 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 7.87 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.812 m³/s
30.05.17 ob 08:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 1.28 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 4.04 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.017 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 1.69 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 2.91 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 3.92 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 3.83 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.092 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.862 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.018 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.156 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.053 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.120 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Golo Brdo - Idrija
Trenutni pretok 0.110 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.035 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.904 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.173 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 1.21 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 1.76 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.836 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.305 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.339 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.610 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.039 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.059 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.073 m³/s
30.05.17 ob 09:00 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 31 cm
30.05.17 ob 09:00 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 49 cm
30.05.17 ob 09:00 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 56 cm
30.05.17 ob 09:00 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 83 cm
30.05.17 ob 09:00 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 226 cm
30.05.17 ob 09:00 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 97 cm
30.05.17 ob 09:00 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 147 cm
30.05.17 ob 08:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 117 cm
30.05.17 ob 09:00 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 183 cm
30.05.17 ob 09:00 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 22.6 °C
30.05.17 ob 08:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 22.8 °C
30.05.17 ob 08:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 23.0 °C
30.05.17 ob 08:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO