English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

12. maj 2018

Oznaka visoke vode v Dornberku

Namestitev opozorilne table, ki označuje najvišje zabeležene visoke vode v Dornberku

V petek, 11. maja sta Agencija Republike Slovenije za okolje v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije (ZGS) v Dornberku postavili oznako visoke vode v porečju Vipave. Ideja postavitve vidnih in enotnih oznak visokih voda je, da bi prebivalce, obiskovalce in načrtovalce rabe prostora ozaveščale in opominjale na omejitve, ki jih je pri načrtovanju rabe prostora treba upoštevati. Voda namreč bolj ali manj pogosto zahteva zase dodaten prostor.

Oznaka je postavljena mostu na levem bregu Vipave v Dornberku. Na desnem bregu pa ima ARSO vodomerno postajo Vipava Zalošče.

Ob postavitvi so učenci OŠ Dornberk in učiteljica Tatjana Pahor pripravili kulturno-izobraževalni program o vodi in reki Vipavi.

Dogodka so se udeležili predstavnik Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) dr. Peter Frantar, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor dr. Mitja Bricelj, predsednik Društva učiteljev geografije Slovenije g. Mirsad Skorupan, predsednica KS Dornberk ga. Susič, vodja kabineta župana MO Nova Gorica, g. Markočiča, predstavnika KS Prvačina, g. Gregorič in g. Cotič. Vsi so poudarili pomen gospodarjenja z vodami in uporabnost tablic za pouk ter ozaveščanje krajanov in obiskovalcev o visokih vodah.

Do sedaj je po Sloveniji postavljenih preko 30 oznak.

foto

11. maj 2018

Slovenija z najboljšim poročilom o državnih evidencah onesnaževal zraka

Slovenija je konec aprila v Sofiji, na sestanku vodij poročanja državnih emisijskih evidenc onesnaževal zraka, med državami podpisnicami Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in članicami Evropske unije prejela priznanje za »Najboljše poročilo o državnih emisijskih evidencah onesnaževal zraka v kategoriji malih držav za leto 2018«.

Poročilo vsebuje podatke o onesnaževanju zraka, ki ga povzročajo proizvodnja elektrike in toplote, promet, industrija, gospodinjstva in storitveni sektor, ubežne emisije, kmetijstvo ter ravnanje z odpadki. Onesnaževala, ki jih spremljamo so: žveplovi oksidi, dušikovi oksidi, nemetanske hlapne organske spojine, amonijak, ogljikov oksid, delci, težke kovine in obstojna organska onesnaževala.

Ker onesnažen zrak škoduje zdravju ljudi, okolju in povzroča gospodarsko škodo, je pomembno pripraviti kakovostne emisijske evidence, saj te služijo za evidentiranje stanja na področju onesnaževanja zraka in načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje pripravljata državne emisijske evidence onesnaževal zraka dr. Martina Logar in Tajda Mekinda Majaron, področje kmetijstva pa spremlja dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

foto

7. maj 2018

Evropsko srečanje uporabnikov seizmološkega programskega paketa Antelope

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je od od 7. do 9. maja 2018 v Ljubljani gostila seizmologe evropskega prostora in predstavnike nekaterih seizmoloških ustanov Azije, Afrike in Severne Amerike, ki za upravljanje seizmoloških podatkov uporabljajo programski paket Antelope. Na srečanju so sodelovali razvijalci tega paketa iz podjetja Boulder Real Time Technologies (BRTT) iz ZDA in predstavniki podjetja Kinemetrics iz ZDA, ki izdelujejo seizmološke merilne sisteme.

Programski paket Antelope omogoča zajem, obdelavo, arhiviranje in izmenjavo seizmoloških podatkov. Gre za izjemno obsežen sistem, saj ga sestavlja približno 450 modulov, poleg tega pa ga BRTT nenehno razvija in prilagaja zahtevam uporabnikov. Na srečanju je podjetje BRTT predstavilo novosti v zadnji verziji Antelope ter načrtovane novosti za prihodnjo verzijo, uporabniki pa so podjetju predstavili težave pri uporabi produktov ter pričakovane in želene smernice pri nadaljnjem razvoju te programske opreme.

Srečanje je ponudilo tudi priložnost, da si udeleženci izmenjajo izkušnje pri uporabi paketa Antelope in se dogovorijo za sodelovanje in izmenjavo podatkov.

Na srečanju v Ljubljani je sodelovalo 31 strokovnjakov 17 seizmoloških ustanov iz Alžirije, Avstrije, Azerbajdžana, Izraela, Italije, Južne Koreje, Katarja, Maroka, Nemčije, ZDA in Slovenije.

foto

19. april 2018

Prenovljene spletne strani ARSO potresi

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje smo v procesu prenove spletnih strani posodobili:

- pregled zadnjih potresov,
- opis potresnih opazovalnic in
- vprašalnik o učinkih potresa.

Hvaležni bomo, če boste še naprej, ali pa od zdaj naprej, spremljali seizmološko dejavnost in z izpolnjevanjem vprašalnika o učinkih potresa pomagali do boljše ocene intenzitete po naseljih. Predvsem pri močnih potresih ti podatki pripomorejo k hitrejšemu ukrepanju Uprave za zaščito in reševanje.

Vprašalnik je prilagojen tudi mobilnim napravam in ponuja možnost slikovne opredelitve učinkov potresa.

Na mobilnem telefonu v tabeli zadnjih potresov:
- izberemo potres, ki smo ga čutili in označimo Čutil sem ta potres,
- potrdimo, da smo zaznali potres,
- označimo, ali je potres povzročil poškodbe,
- prikaže se izbor sličic o učinkih potresa (z ali brez poškodb),
- kliknemo na sliko, ki najbolje opiše učinke potresa,
- sporočimo naselje in občino, kjer smo se nahajali v času potresa.
- Nadaljujemo lahko z izpolnjevanjem besedilnega vprašalnika.

Opravičujemo se za nevšečnosti, ki bi lahko nastale ob posodobitvi spletnih strani.

vprašalnik

17. april 2018

Spremljanje razvoja nevihtnih oblakov in napovedovanje neviht

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Evropska medvladna organizacija za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) sta od 17. do 19. aprila 2018 v Ljubljani organizirala mednarodno delavnico o satelitskem spremljanju hitro razvijajočih se nevihtnih oblakov.

Glavni namen delovne skupine za konvekcijo (EUMETSAT CWG) je spodbujati učinkovito uporabo satelitskih meritev v operativni meteorologiji za spremljanje, analizo in hitro kratkoročno napovedovanje konvektivne oblačnosti. ARSO sodeluje v skupini za konvekcijo EUMETSAT CWG od leta 2007, v zadnjih letih pa pomaga tudi pri vodenju skupine.

Dogodka se je udeležilo več kot 60 strokovnjakov iz nacionalnih meteoroloških služb ter univerz iz 25-ih držav iz Evrope, Amerike (NOAA, NASA) in Azije, kot tudi predstavniki EUMETSAT.

foto

17. april 2018

Slovenska agrometeorologija med kreatorji vizije svetovne agrometeorologije

V Južni Koreji poteka 16. in 17. aprila 2018 Tehnična konferenca o Prihodnjih izzivih in priložnostih agrometeorologije. Umeščena je pred 17. zasedanje Komisije za agrometeorologijo Svetovne meteorološke organizacije (CAgM-17). Udeležuje se je okrog 130 predstavnikov držav članic CAgM.

Namen konference je:
o pregled različnih agrometeoroloških servisov nacionalnih meteoroloških služb;
o pregled potreb nacionalnih služb za izboljšanje servisa za kmetijstvo;
o pregled in ocene prispevka nacionalnih agrometeoroloških služb glede na mednarodne sporazume kot so cilji trajnostnega razvoja, Globalna aliansa za podnebno pametno kmetovanje, Konvencija o degradaciji in dezertifikaciji tal in
o pregled priložnosti in izzivov agrometeorologije v naslednjem štiriletnem obdobju.

Konference smo se udeležili na vabilo Svetovne meteorološke organizacije in Korejske meteorološke administracije (KMA) k vabljenemu predavanju. Predstavili smo najnovejšo aplikacijo Agrometeorološka napoved, napoved namakanja, DMCSEE in DriDanube projekt. Obenem je bilo predstavljeno tudi obsežno poročilo delovne skupine CAgM ekspertov za sušo, kjer smo kot eksperti za to področje prispevali analizo in vsebine o stanju v Evropi.

Konferenca bo podala tudi priporočila za Zasedanje, ki sledi, in dala smernice za razvoj agrometeorologije na globalnem nivoju. Tem korakom uspešno sledi tudi slovenska agrometeorologija in je prepoznana kot pomemben akter v regiji Evrope in globalno.

foto

16. april 2018

Vremenska zgodba za posamezne kraje v Sloveniji dobila priznanje za oblikovne rešitve

Za spletne strani z vremensko napovedjo za Slovenijo je podjetje Gigodesign na Slovenskem oglaševalskem festivalu prejelo veliko nagrado za najboljše delo v tekmovalni skupini Oblikovanje. Čestitamo!

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) smo veseli, da so kolegi meteorologi skupaj s podjetjem našli rešitev, ki uporabnikom omogoča enostaven dostop do svežih podatkov o aktualnem in prihodnjem vremenskem dogajanju nad Slovenijo.

Spletno stran ARSO vreme bomo še vsebinsko in tehnično dopolnjevali. Vabimo vas, da mnenja in predloge posredujte na mho-prod.arso@gov.si.

Povezane strani

13. april 2018

Dopolnilna odločba za sanacijo okoljske škode po požaru v podjetju Kemis

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala odločbo, s katero je družbi Kemis d. o. o. po učinkovito izvedenih sanacijskih ukrepih iz delne odločbe iz junija 2017 za sanacijo okoljske škode, nastale po požaru 15. 5. 2017, odredila še dodatne ukrepe, določene na osnovi izvedenskega mnenja prof. dr. Mihaela Tomana.

Pripete datoteke

12. april 2018

20 let po potresu v Zgornjem Posočju

Na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, je ob 12. uri in 55 minut v Zgornjem Posočju nastal najmočnejši potres v zadnjih sto letih z žariščem na slovenskih tleh. Imel je magnitudo 5,6. Žarišče je nastalo v Krnskem pogorju, v globini 8 km. Potres ni zahteval smrtnih žrtev.

Spodbudil pa je hitro postavitev 26 potresnih opazovalnic v Sloveniji in izmenjavo podatkov o potresih v realnem času – gre za prvo tovrstno sodelovanje v Evropi – z avstrijskimi in italijanskimi seizmologi. Zaradi nove infrastrukture se je čas določitve lokacije in moči potresa skrajšal na nekaj minut.


foto

28. marec 2018

Prilagajanje na podnebne spremembe v Podonavski regiji

Mednarodna delavnica Komisije za zaščito reke Donave

V organizaciji Mednarodne komisije za zaščito reke Donave (ICPDR) je 27. in 28. marca 2018 v Beogradu potekala mednarodna delavnica o prilagajanju na podnebne spremembe (ICPDR Climate Change Adaptation Workshop).

Na delavnici so sodelovali tudi predstavniki Slovenije, ki so izpostavili tematiko učinkovitega in operativnega upravljanja s sušo v regiji, kar je vodilna tema projekta DriDanube, ter aktivnosti, ki jih s spremljanjem suše izvaja Center za upravljanje suše v jugovzhodni Evropi (DMCSEE). Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je vodilni partner mednarodnega projekta DriDanube in gostiteljica centra za upravljanje s sušo (DMCSEE).

Vzpodbuda za aktivno sodelovanje in diskusijo na delavnici je posodobljena študija o podnebnem prilagajanju v regiji. Predstavljene so bile aktualne dejavnosti, ki potekajo v okviru prilagajanja v državah Podonavske regije. Zaključki delavnice bodo skupaj z omenjeno študijo vitalnega pomena pri reviziji strategije prilagajanja na podnebne spremembe v Podonavski regiji v letu 2018.

Na delavnici je sodelovalo 60 udeležencev; predstavnikov držav podpisnic mednarodne komisije za zaščito reke Donave (ICPDR), opazovalcev, predstavnikov Evropske komisije in komisij za porečje reke Donave.

foto

27. marec 2018

ARSO prejel priznanje za sodelovanje pri izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa

Kontrola Zračnega prometa Slovenije (KZPS) je podelila Agenciji Republike Slovenije (ARSO) priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje pri izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa.

Posebno priznanje je na pobudo zaposlenih na KZPS za stalna prizadevanja za uspešno sodelovanje med ARSO in KZPS prejel Andrej Hrabar, vodja Sektorja za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi ter vodja Službe za letalsko meteorologijo.

KZPS je priznanja podelila ustanovam, s katerimi tesno sodeluje pri izvajanju svojih nalog, ob obeležitvi 5. obletnice selitve v novo zgradbo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

foto

23. marec 2018

Pripravljeni na vreme - prilagojeni podnebju, Narava za vodo

Svetovni dan meteorologije in Svetovni dan voda

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) je potekala obeležitev Svetovnega dneva voda in Svetovnega dneva meteorologije. Predstavniki ARSO so opozorili, na kaj moramo biti prebivalci Slovenije pozorni v vodnem krogu, ki se vrti okoli nas, in kako si lahko olajšamo njegovo vrtenje v obdobjih, ko se vrti intenzivneje.

Opozorila ob ogroženosti, ki jo povzroči vreme.

ARSO izda vremensko opozorilo, ko z dovolj veliko zanesljivostjo pričakujemo vremenske razmere, ki bi lahko povzročile materialno škodo, bistveno vplivale na običajne dnevne dejavnosti in na zdravje ljudi. Spremljanje opozoril pomaga k ustreznim odločitvam.

Naj nas poplave ne presenetijo.

Poplave so v Sloveniji pogoste. Kaže, da bodo tudi v prihodnosti povzročale materialno škodo in ogrožale življenja. Pomembno je, da se nanje kot celotna družba pripravimo. Učinkovit zaščitni ukrep je tudi sistem zgodnjega obveščanja in opozarjanja o nevarnosti poplav. Če vemo, da prihaja poplava, se lahko sami učinkovito zaščitimo.

Se lahko v Sloveniji bojimo pomanjkanja vode?

Podnebna spremenljivost in podnebne spremembe vplivajo na vodni režim in odtok površinskih voda. V zadnjih letih so tako poplave kot suše opazno pogostejše, spremembe so v pretočnih režimih vodotokov. To kaže državni hidrološki monitoring, ki je nepogrešljiv vir podatkov za načrtovanje in upravljanje z vodami kot tudi za analize trendov in ocene vplivov podnebnih sprememb na hidrološke razmere v prihodnosti.

Agrometeorološka podpora podnebno/vremensko pametnemu kmetovanju.

Kmetijstvo je tovarna na prostem, ki je zelo odvisna od vremena in podnebja. ARSO je razvil dnevno osveženo Agrometeorološko napoved za 15 regij v Sloveniji, ki seznanja z vremensko napovedjo, opozorili, informacijami o meritvah in napovedih temperatur zraka, padavinah, smeri in hitrosti vetra, trajanju sončnega obsevanja, relativne vlage v zraku ter temperature tal, efektivne temperature zraka, evapotranspiracije in meteorološke vodne bilance. Bilten obsega podatke o meritvah do pet dni nazaj ter napovedi do deset dni v naprej.

Pri načrtovanju kmetijske pridelave v prihodnosti so poleg obsežnega arhiva fenoloških in meteoroloških podatkov pomembne ocene, kako bo spreminjajoče podnebje vplivalo na pogoje kmetovanja, kot je na primer značilnosti rastnega obdobja rastlin, temperaturo tal, sušo in pozebo. Te informacije so ključne pri pripravah strategij prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe.

Znanje o podnebju – kje vse nam je v pomoč?

Podnebje vpliva na razvoj civilizacij. Sodobna tehnologija nas po eni strani ščiti pred podnebnimi vplivi, po drugi strani pa smo zaradi odvisnosti od nje, na nekaterih področjih bolj ranljivi. Dobro poznavanje podnebnih značilnosti nekega območja nam omogoča, da podnebje kot naravno danost izkoristimo sebi v prid in se hkrati zaščitimo pred posledicami neugodnih vremenskih razmer. Primer: pri stavbi, ki jo gradimo z upoštevanjem lokalne podnebne značilnosti, lahko preprečimo, da se bo podrla njena streha zaradi viharja ali težkega snega, hkrati pa izkoristimo podnebne danosti za čim manjšo porabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe.

foto

Pripete datoteke

16. marec 2018

Prikaz aktualnega vremena in vremenske napovedi na vaši spletni strani

Vremenski vtičnik

Agencija Republike Slovenije za okolje je pripravila vremenski vtičnik, s katerim je mogoče na spletnih straneh grafično prikazati dejansko vreme in vremensko napoved za dva do deset dni za 170 lokacij po Sloveniji.

Pri oblikovanju vtičnika je na razpolago fiksna ali prilagodljiva širina. Po potrditvi pogojev in pravil uporabe vtičnika, se s klikom na “Kopiraj kodo” ustvari koda za umestitev na spletno stran.

vtičnik

Povezane strani
Pripete datoteke

5. marec 2018

Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961 – 2011

Predstavitev rezultatov projekta

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) je potekala predstavitev rezultatov projekta Podnebna spremenljivost Slovenije 1961 – 2011. Povprečna temperatura se je od 60 let prejšnjega dvignila za okrog 2 °C, z največjim trendom temperature zraka poleti (0,44 °C/desetletje). Jeseni so bile v obdobju 1961 – 2011 sprva postopno hladnejše, od konca 70. let pa beležimo počasen dvig temperature, zato trend jeseni še ni statistično značilen. Trajanje sončnega obsevanja se je v obdobju 1961 - 2010 povečevalo za okrog 30 - 40 ur na desetletje, najbolj na račun povečanja pomladi in poleti. Zaradi velike naravne spremenljivosti padavin, dolgoročne spremembe v višini padavin niso tako gotove kot spremembe temperature in sončnega sevanja. Najbolj gotovo je zmanjševanje višine padavin samo na nekaterih območjih Slovenije pomladi in poleti, na letni ravni pa zmanjšanje višine padavin v zahodni polovici države. Tudi spremembe v snežni odeji so že znatne. Medtem ko se skupna snežna odeja statistično značilno spreminja bolj v višjih legah (do 20 % na desetletje), se količina novozapadlega snega znatno zmanjšuje tudi v nižjih legah (do 15 % na desetletje).

Vplive podnebnih sprememb čutimo v našem vsakdanu, zato za načrtovanje ukrepov za prilagajanje podnebju potrebujemo kakovostne podatke o spreminjanju podnebja. Da bi jih zagotovili, smo na ARSO leta 2008 začeli obsežen projekt Podnebna spremenljivost v Sloveniji.

Ugotovitve projekta so objavljene v petih knjigah, v katerih podajamo oceno sprememb našega podnebja v zadnjih petdesetih letih, predstavljamo bogato zgodovino naših merilnih postaj ter objavljamo metodologijo kontrole in homogenizacije podatkov, ki je namenjena zainteresirani strokovni javnosti. Kakovostni podatki so temelj za učinkovito načrtovanje ukrepov prilagajanja spremenjenim podnebnim razmeram, da se tako hitreje in učinkoviteje odzivamo na potrebe naše družbe ter prispevamo k večji varnosti in blaginji ljudi, zaščiti okolja, narave in premoženja, trajnostni oskrbi z naravnimi viri ter učinkovitejšemu gospodarstvu.

foto

Pripete datoteke

2. marec 2018

3. marec – Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2013 razglasila 3. marec za svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Na ta dan je leta 1973 v Washingtonu enaindvajset držav podpisalo Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (konvencija CITES).

Podpisnice konvencije CITES, med katerimi je od leta 2000 tudi Slovenija, si prizadevajo, da nobena prosto živeča živalska ali rastlinska vrsta v okviru mednarodne trgovine ni oziroma ne postane prekomerno izkoriščana ter s tem prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in k trajni rabi vrst.

Kljub zakonski ureditvi in prizadevanjem mednarodne skupnosti, je nezakonita trgovina z živalmi in rastlinami prosto živečih vrst postala ena najdonosnejših organiziranih kriminalnih dejavnosti na svetu, po ocenah naj bi dobički pri nezakoniti trgovini znašali med 8 in 20 milijardami EUR letno. Nezakonita trgovina poteka z živalmi in rastlinami različnih zavarovanih vrst, vključno s sloni, nosorogi, koralami, tigri in velikimi opicami.

Velike mačke so najbolj karizmatične živali, ki danes živijo na našem planetu. K velikim mačkam uvrščamo leva, tigra, leoparda, jaguarja, geparda, snežnega leoparda, pumo in druge. Živijo v Afriki, Aziji in Ameriki. Njihova eleganca, lepota in neslišnost zbuja pri človeku občudovanje že od nekdaj. »Velike mačke – ogroženi plenilci« je vodilo konvencije CITES v letošnjem letu in opozarja, da so te prepoznavne in občudovane živali po celem svetu ogrožene zaradi številnih dejavnikov. Populacije velikih mačk upadajo zaradi izgube njihovega življenjskega prostora in pomanjkanja naravnega plena, zaradi konfliktov z ljudmi, krivolova in nezakonite trgovine. Najbolj jih ogrožajo dejavnosti, s katerimi človek posega v naravo. Populacija tigrov se je v zadnjih 100 letih zmanjšala za 95%, populacija afriških levov pa le v zadnjih 20 letih za 40%. V svetu se izvajajo številni ukrepi, katerih cilj je zaustavitev tega upadanja in ohranitev teh živali v naravi.

Velike mačke so plenilci, ki iz okolja izločajo bolne, poškodovane, stare ali zelo mlade osebke. Tako vzdržujejo ravnotežje v ekosistemih in pozitivno vpivajo na druge vrste. Prisotnost plenilcev v naravi je pokazatelj njene dobre ohranjenosti in prispeva k preprečevanju izgube biotske pestrosti.

Mednarodna trgovina z velikimi mačkami vključuje tako žive živali, kot njihove dele in izdelke, ki se uporabljajo za dekorativne namene, za modno industrijo in v tradicionalni azijski medicini ter lovske trofeje. Nenadzorovana in nezakonita trgovina z njimi resno ogroža preživetje vseh vrst mačk v naravi, zato so od leta 1977 zavarovane s konvencijo CITES. Konvencija določa stroge režime nadzora trgovine. Uveljavljanje zakonodaje, zmanjševanje povpraševanja po nezakonito pridobljenih proizvodih iz prosto živečih živalih in zmanjšanje revščine (izboljšanje preživetja podeželskih skupnosti) so trije pristopi, ki jih spodbuja konvencija CITES za boj proti nezakoniti trgovini s prosto živečimi vrstami.

Svetovni dan prosto živečih vrst je priložnost, da se zavemo, kako so posledice poseganja človeka v naravo lahko uničujoče. Tak primer so tudi velike mačke, ki so ogrožene po vsem svetu. Za mnoge populacije so lokalna izumrtja neizogibna. Zavedati se moramo, da je treba z vsemi naravnimi viri, trajnostno gospodariti. Prihodnost vseh živih bitij na zemlji je odvisna od nas vseh in vsakega posameznika.

Prav tako kot je zaskrbljujoča prihodnost afriških, južnoameriških in azijskih vrst velikih mačk, je negotova tudi prihodnost mnogih populacij evropskih mačk. Med močno ogroženimi je populacija evrazijskega risa, kateri pripadajo tudi risi v Sloveniji.

Panthera Panthera1 Panthera 2

Povezane strani

1. marec 2018

Projekt DriDanube se uspešno nadaljuje

Partnerji projekta DriDanube smo se po uspešnem prvem letu projekta ponovno zbrali, tokrat v Srbiji v Beogradu. Na srečanju, ki poteka od 28. 2. do 2. 3. 2018, se poleg projektnega sestanka odvija tudi usposabljanje za partnerje iz 10 držav Podonavja na temo tveganja za sušo. V okviru usposabljanja smo se podrobneje seznanili z novo, v okviru projekta razvito metodologijo ocenjevanja tveganja za sušo, možnostjo integriranja različnih indeksov suše v metodologijo ter vključevanjem omenjenega v Sušni uporabniški servis. Pridobljene informacije in znanje bomo partnerji v drugi polovici leta nadalje širili preko nacionalnih usposabljanj tudi med končne uporabnike Sušnega uporabniškega servisa.

DriDanube DriDanube 2 DriDanube3

15. februar 2018

ARSO vreme - vremenska zgodba za posamezne kraje v Sloveniji

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je na novo oblikovala spletni prikaz vremenske napovedi za Slovenijo. Stran ARSO vreme ponuja podatke o trenutnem vremenu in 10-dnevne napovedi za izbrane lokacije.

ARSO vreme omogoča dostop do vremenske napovedi za več kot 170 krajev po Sloveniji in njeni bližnji okolici. Stran v brskalniku beleži priljubljene lokacije in jih za hiter dostop prikaže na osnovnem zaslonu.

slika

Pripete datoteke

13. februar 2018

Sateliti izboljšujejo napovedi vremena in izrednih vremenskih dogodkov ter omogočajo spremljanje onesnaženosti zraka

V torek, 13. februarja 2018, je na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) potekala predstavitev trenutnih in bodočih evropskih meteoroloških satelitskih programov Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT). Strokovnjaki so predstavili prihajajočo tretjo generacijo satelitov Meteosat ter možnosti spremljanja onesnaženosti ozračja s satelitskimi meritvami.

Slovenski meteorologi že več kot 30 let operativno uporabljajo podatke vremenskih satelitov Meteosat. V zadnjih letih ARSO nadgrajuje satelitske sisteme za spremljanja oblačnosti, ozračja in tal z novimi satelitskimi meritvami in jih skupaj z drugimi viri uporabljamo pri nalogah na področju meteorologije, agrometeorologije in hidrologije.

Satelitski podatki EUMETSAT so pomembni za:
- boljše spremljanje in opozarjanje pred nevarnimi meteorološkimi pojavi,
- večjo varnost letalskega prometa,
- izboljšavo meteoroloških modelov za napovedovanje vremena,
- spremljanje oblačnosti,
- spremljanje suše in stanja vegetacije,
- spremljanja temperature tal,
- spremljanje vzvalovanosti in temperature Jadranskega morja ter
- spremljanje padavin, kjer ni radarskih podatkov.

EUMETSAT je medvladna organizacija tridesetih Evropskih držav in ene sodelujoče države, ustanovljena leta 1986. Njen glavni namen je zagotavljanje meteoroloških in klimatoloških satelitskih meritev, slik in produktov 24 ur na dan 365 dni v letu vsem nacionalnim meteorološkim organizacijam držav članic kot tudi drugim uporabnikom po vsem svetu.

foto

7. februar 2018

Postavitev oznak visokih voda v porečju reke Save

Agencija Republike Slovenije za okolje, Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije so v sklopu večletne akcije nameščanja oznak visokih voda v naselju Mostec pri Brežicah postavili oznake o najvišji zabeleženi višini vode reke Save.

Tokrat so pri namestitvi oznak sodelovali tudi Zavod Republik Slovenije za šolstvo, Gimnazija Brežice (dijaki, ravnatelj in učitelji geografije), Mednarodna komisija za Savski bazen, Občina Brežice in Brodarsko turistično društvo Mostec. Dogodku so se pridružili tudi hrvaški geografi, ki sodelujejo z društvom Hrvatsko geografsko društvo. Kolegi s Hrvaške so bili prisotni na delavnici o izvajanju akcije, ki so jo vodili predstavniki ARSO, in pri nameščanju oznake.

Namen namestitve oznak visokih voda v Sloveniji je izboljšati vedenje o poplavnih območjih rek in ojezeritvah kraških polj ter spomniti na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase zahteva prostor.

foto

7. februar 2018

Imenovanje generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje

Vlada Republike Slovenije je na mesto generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) za dobo petih let, in sicer od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala mag. Joška Kneza.

Posebna natečajna komisija je z javnim natečajem ugotovila, da je mag. Joško Knez, ki trenutno opravlja delo generalnega direktorja ARSO, edini kandidat, ki izpolnjuje natečajne pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za položaj generalnega direktorja ARSO. Joško Knez je po izobrazbi univ.dipl. fizik in magister znanosti Univerzitetnega podiplomskega študija varstva okolja na Univerzi v Ljubljani.

7. februar 2018

Vreme na XXIII. zimskih olimpijskih igrah

V času Zimskih olimpijskih iger v južnokorejskem Pjongčangu bodo na spletu Agencije Republike Slovenije za okolje objavljene grafične vremenske napovedi za posamezna prizorišča ter tudi napoved oblačnosti, zračnega tlaka, temperatur in vetra na širšem območju Korejskega polotoka.2. februar 2018

Slovenija in ZDA za večjo poplavno varnost v porečju reke Save

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO)sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in veleposlanik Združenih držav Amerike Brent Robert Hartley predala v uporabo računalniško opremo za izboljšano napovedovanje poplavnih dogodkov v porečju reke Save. Vlada ZDA je prispevala računalniško opremo, Vlada Republike Slovenije pa sredstva za delovanje sistema v letu 2018 in podporo meteorološki in hidrološki stroki. Pravočasno opozarjanje na neurja in poplave bistveno poveča varnost prebivalcev in zmanjša materialno škodo.

foto

Pripete datoteke

1. februar 2018

Projekt DriDanube se uspešno nadaljuje

Partnerji projekta DriDanube smo se po uspešnem prvem letu projekta ponovno zbrali, tokrat v Srbiji v Beogradu. Na srečanju, ki poteka od 28. 2. do 2. 3. 2018, se poleg projektnega sestanka odvija tudi usposabljanje za partnerje iz 10 držav Podonavja na temo tveganja za sušo. V okviru usposabljanja smo se podrobneje seznanili z novo, v okviru projekta razvito metodologijo ocenjevanja tveganja za sušo, možnostjo integriranja različnih indeksov suše v metodologijo ter vključevanjem omenjenega v Sušni uporabniški servis. Pridobljene informacije in znanje bomo partnerji v drugi polovici leta nadalje širili preko nacionalnih usposabljanj tudi med končne uporabnike Sušnega uporabniškega servisa.

31. januar 2018

Vpogled v podzemne vode Slovenije

Zaključek Projekta modeliranja vodne bilance v podrobnejši časovni skali - mGROWA-SI

Agencija Republike Slovenije za okolje in raziskovalno središče Forschungszentrum Jülich sta zaključila pripravo Modela mGROWA-SI za spremljanje vodne bilance v podrobnejši časovni skali. Z modelom lahko simuliramo mesečno in dnevno časovno skalo za vse območje Slovenije. Časovno in geografsko poznavanje vseh glavnih delov vodnega kroga je namreč osnova za uspešno trajnostno upravljanje z vodnimi viri.

Slovenija je prva Evropska država, v kateri je vodno bilančni model mGROWA vzpostavljen za celotno območje države. Omogoča, spremljanje vodnega kroga (padavine, izhlapevanje, odtok, napajanje vodonosnikov, voda v snegu, voda v tleh) v mesečni časovni skali s prostorsko ločljivostjo 100 x 100 m za vse ozemlje Slovenije. Regionalni modeli so bili uspešno izvedeni v več nemških zveznih deželah, na posameznih območjih Grčije in Francije ter drugod.

V primeru podzemnih voda bo z modelom mGROWA-SI mogoče oceniti razmerje med izkoriščanjem in obnavljanjem podzemne vode v vodnih telesih, kar bo osnova za sprejemanje ukrepov, potrebnih za doseganje in ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda. V primeru površinskih voda model pomaga pri oceni vplivov črpanja podzemne vode na ekološko stanje površinskih voda in kopenskih ekosistemov, pri oceni referenčnih hidroloških razmer ter pri analizah hidroloških značilnosti porečij.

foto

25. januar 2018

Izkušnje s sušo v Podonavju za boljše obvladovanje suš v Alpah

Na Dunaju je 22. januarja potekala Delavnica o upravljanja s sušo v alpskem prostoru, na kateri so sodelovali tudi slovenski predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor in Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Dogodek so organizirali avstrijsko zvezno Ministrstva za trajnostnost in turizem in Platforma za upravljanje z vodami v okviru Alpske konvencije. Platformi so-predsedujeta Slovenija in Italija.

Na delavnici so bila predstavljena orodja za monitoring suše v Sloveniji, ki jih razvijamo na ARSO, dejavnosti Centra za upravljaje suše v JV Evropi - DMCSEE ter najnovejši izsledki projekta DriDanube.

Slovenske izkušnje so se izkazale za izredno zanimive tudi za članice Alpske konvencije. Problematika suše je bila določena za vsebino naslednjega mandata in vključena kot vsebina na 7. vodni konferenci, ki bo potekala v okviru dogodka Forum Alpinum od 4. do 6. junija 2018 v avstrijskem Breitenwangu.

foto

23. januar 2018

Novo merilno mesto za podzemne vode pri Podreči

V ponedeljek, 23. 1. 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta modernizacije merilnih mest pričelo z vrtanjem strukturne vrtine novega merilnega mesta za podzemne vode pri Podreči na Sorškem polju. Novo merilno mesto bo nadomestilo stari vaški vodnjak v Podreči in bo služilo za meritve globine vode, temperature, elektroprevodnosti ter kemičnih parametrov podzemne vode. Agencija Republike Slovenije za okolje bo postajo konec leta vključila v državno mrežo hidrološkega monitoringa.

Izvrtani so bili prvi metri vrtine in odvzeta jedra. V načrtu sta še dve vrtini; ena za meritve parametrov količinskega stanja, druga pa za spremljanje kakovosti vode.

Trenutno se po podatkih starega vodnjaka gladina vode nahaja okoli 23 metrov pod površjem. Neprepustno podlago pričakujemo na 70 metrih globine.

foto

12. januar 2018

Agencija zaposli sistemskega inženirja za MS Windows okolje

Agenciji RS za okolje zaposli v Službi za analitično podporo delovnim procesom sistemskega inženirja za MS Windows okolje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Pri izbiri bodo imeli kandidati s podrobnimi znanji in izkušnjami na področju sistemske administracije Microsoft Windows Server (namestitev, vzdrževanje domenskih servisov, upravljanje AD in GPO ...).

Zaželeno je tudi poznavanje:
- omrežnih servisov in protokolov,
- upravljanja Microsoft spletnega strežnika (IIS),
- PowerShell in osnov programiranja v Microsoft.NET,
- osnov Microsoft SharePoint in Microsoft SQL Server,
- postopkov in sistemov za arhiviranje podatkov in
- poznavanje virtualizacijske platforme VMware.

Če kandidat svoja znanja lahko dokazuje s pisnim potrdilom (certifikatom), naj ga priloži prijavi.

Prijava je možna do 26. 1. 2018.

8. januar 2018

Vreme, vode in potresi v Sloveniji v letu 2017

Pripravili smo povzetek izrazitejših dogodkov na področju vremena, voda in potresov v Sloveniji v letu 2017.

Pripete datoteke

8. januar 2018

Koncentracije delcev v zraku ob prehodu v leto 2018

V Mariboru so ravni delcev v zraku dosegale najvišjo stopnjo med prvo in tretjo uro po polnoči.

Podoben časovni potek ravni delcev je bil tudi v Kopru, kjer je prav tako potekala prireditev z ognjemetom. V Kopru je sicer celo noč prevladoval šibek veter, terminske in povprečne polurne hitrosti so komaj dosegale 1 m/s.

V Novi Gorici smo v omenjeni noči zaznali dva maksimuma ravni delcev. Visoke ravni delcev čez celo noč so bile predvsem posledica slabe premešanosti ozračja zaradi brezvetrja.

Na merilnem mestu Ljubljana-Bežigrad je na silvestrovo prevladovala nizka raven delcev. Nad prestolnico je pretežni del noči vztrajal razmeroma močan veter, ki je pihal od obrobja mesta proti merilni postaji, tako da izrazitejših vplivov pirotehničnih sredstev na ravni delcev nismo zaznali.

Na Agenciji bomo analizirali tudi elementno sestavo delcev, ki smo jih na filtrih zajeli na silvestrovo. Analizo rezultatov bomo predstavili v začetku februarja, po opravljenih kemijskih analizah.

Pripete datoteke

3. januar 2018

Plimovanje morja v letu 2018

Prognozirano plimovanje morja je napoved višin morske gladine zaradi gravitacijskih vplivov Sonca in Lune. Plimovanje morja je izračunano za mareografsko postajo v Kopru in velja za celotno področje slovenskega morja.

Dejansko gibanje gladine morja se od napovedanega lahko razlikuje zaradi močnejšega vetra, odstopanj od povprečnega zračnega pritiska in lastnega nihanja Jadranskega morja.

Navedene višine morja so prikazane v centimetrih in predstavljajo odmik od dolgoletnega srednjega nivoja morja na mareografski postaji v Kopru, ki glede na ničlo vodomerne letve znaša 217 cm (primer: pri navedeni višini morja 60 cm znaša dejanska višina morja na mareografski postaji v Kopru 217 cm + 60 cm = 277 cm).

V publikaciji je uporabljen je srednjeevropski čas. Za uporabo glede na lokalni poletni časi se časom napovedanega plimovanja morja ter časom vzhoda in zahoda Sonca v obdobju od zadnje nedelje v marcu do zadnje nedelje v oktobru prišteje ena ura.

12. december 2017

Analiza tal s pomočjo satelitskih meritev

Agencija RS za okolje (Agencija) je skupaj z Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) 12. decembra 2017 organizirala mednarodni sestanek nadzornega odbora konzorcija.

Od marca 2017 tudi Agencija sodeluje v konzorciju, katerega glavni namen je operativni razvoj in nadgradnja satelitskih produktov pomembnih za analizo tal z uporabo v meteorologiji, agrometeorologiji in hidrologiji.

EUMETSAT - Land Surface Analises Satellite Application Facility (LSA SAF) - se osredotoča na razvoj in obdelavo satelitskih izdelkov za celinske površine, kot so sevanje, vegetacija, evapotranspiracija in požari v naravi.

V konzorciju sodeluje 10 evropskih inštitucij iz Portugalske, Francije, Nemčije, Španije, Belgije, Velike Britanije, Bolgarije in Slovenije.

foto

11. december 2017

Vpis podjetij in samostojnih podjetnikov, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno v evidenco

Rok za vpis je 31. 1. 2018

Prenovljena okoljska zakonodaja določa, da morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže, zagotoviti ustrezno ravnanje z embalažo, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji.

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, se morajo vpisati do 31. 1. 2018, nova pa v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018, bodo morala podjetja prvič poročati v letu 2019.

Vpis v Evidenco bo potekal v dveh korakih. Najprej se mora zavezanec registrirati (povezava Registracija v aplikaciji Embalaža). Nato bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel končni vpis v Evidenco.

Pripete datoteke

8. december 2017

Evropska agencije za okolje vabi na natečaj za najboljši video posnetek na temo Živim zeleno

Evropska agencije za okolje (EEA) želi z natečajem za najboljši video posnetek na temo Živim zeleno usmeriti ustvarjalnost Evropejcev na področje okolja in spodbuditi izmenjajo zamisli o odgovornih odločitvah v podporo okolju.

Najboljši videoposnetki bodo nagrajeni z denarnimi nagradami.

Lansko leto je na foto natečaju EEA v eni od kategorij zmagala Slovenka s fotografijo Lačna veverica.

6. december 2017

Vodarji tudi o obdobjih brez vode

O kmetijski in hidrološki suši v Sloveniji na 28. Mišičevem vodarskem dnevu

Predstavnika Agencije RS za okolje (Agencija) dr. Andreja Sušnik in dr. Gregor Gregorič sta na Mišičevem vodarskem dnevu predstavila temo »Kmetijska suša v 21. stoletju v Sloveniji«. Ocene so, da bodo sušni dogodki pri nas pogostejši in intenzivnejši. Agencija se pripravlja, da bo lahko sušo zgodaj zaznala in nanjo opozarjala.

Posvet je bil sicer namenjeno vsem strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb ter vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem urejanjem in varovanjem voda.

28. Mišičev vodarski dan je potekal v Narodnem domu Maribor. Srečanje sta organizirala Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o. in DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.

V zborniku posveta bosta objavljena prispevka »Projekt DriDanube – na poti k boljšemu upravljanju suše v Podonavju« in »Indeks SGI – kazalnik hidrološke suše podzemnih voda«. Avtorji slednjega so: Andreja Drakslerja, dr. Peter Frantar in Vlado Savič z Agencije.

foto

6. december 2017

Lombergarjevi dnevi 2017 - Predstavitev preverjanja podatkov o suši

Agencija s projektom DriDanube izboljšuje opozarjanje na sušo

Agencija RS za okolje (Agencija), ki je vodilni partner mednarodnega projekta DriDanube (Obvladovanje tveganj za sušo v Podonavju), je s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije tudi soorganizator Lombergarjevih dnevov v Pesnici pri Mariboru, od 6. do 8. decembra 2017.

Predstavniki Agencije so vse dni prisotni na promocijski stojnici. 7. decembra pa v sklopu 4. zelenjadarskega posveta predstavljajo zasnovo poročevalske mreže Slovenije za preverjanje podatkov o suši in podporo oceni posledic suše na državni ravni s predavanjem »Spremljanje suše v projektu DriDanube in kaj ta projekt prinaša kmetijskemu pridelovalcu«.

foto

5. december 2017

Pojasnilo na odprto pismo evropskih poslancev glede Salonita Anhovo

Mejne vrednosti izpustov za sežig in sosežig odpadkov v cementarni so določene v skladu z evropskimi predpisi

V odprtem pismu, ki so ga nekateri evropski poslanci v preteklih tednih posredovali javnosti in se nanaša na okoljska in zdravstvena tveganja v dolini Soče zaradi sosežiga odpadkov v podjetju Salonit Anhovo d. d., je navedenih več nepravilnosti, ki terjajo pojasnilo Agencije RS za okolje.

Podjetje je cementarna in ne sežigalnica, kot navajajo poslanci. Agencija je skladno z evropskimi predpisi ustrezno določila mejne vrednosti za prah, dušikove okside (NOx), benzen in celokupne organske ogljike (TOC) – za cementarno, v kateri je dovoljen sosežig, in ne za sežigalnico, za katero bi veljala strožja merila.

Pripete datoteke

1. december 2017

Skrb za planet se prične pri tleh

5. december - Svetovni dan tal

Tla imajo izjemen pomen za ljudi, živali, rastline in okolje. Združeni narodi so leta 2013 razglasili 5. december za Svetovni dan tal, da bi bili vsi bolj pozorni na tla in njihovo trajnostno upravljanje. Zelo pomembno je ohranjati ta kompleksen in dragocen naravni vir, po katerem se naš planet tudi imenuje, njegova vrednost pa je prepogosto podcenjena in spregledana.

Tla so počasi nastajajoč naravni vir - 2 cm rodovitnih tal nastane v 500 letih - kjer domuje četrtina biotske pestrosti našega planeta. Oskrbujejo nas s hrano, biomaso in surovinami. Služijo kot temelj človeške dejavnosti, oblikujejo krajino, so arhiv naravne in kulturne dediščine, imajo ključno vlogo kot življenjski prostor in genski sklad. Skladiščijo, filtrirajo ali preoblikujejo različne snovi, kot so: voda, hranila, onesnaževala in ogljik.

V Sloveniji bo Ministrstvo za okolje in prostor ob Svetovnem dnevu tal ustanovilo Slovensko partnerstvo za tla, prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal.

logo

Pripete datoteke

1. december 2017

Slovenija in Madžarska podpisali Memorandum o sodelovanju na področju meteorologije

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) je 30. 11. 2017 v Budimpešti podpisala z Nacionalno meteorološko službo Madžarske (OMSZ) Memorandum o soglasju glede sodelovanja na znanstvenih in tehničnih področjih meteorologije, kakovosti zraka in s tem povezanih zadev.

Za podrobnejši vpogled v vremenske in podnebne razmere ter kakovost zraka v neposredni bližini naše države, ki imajo lahko znaten vpliv na dogajanje v Sloveniji, je potreben tudi dostop do širšega nabora meteoroloških in okoljskih informacij, s katerimi razpolagajo pristojne državne službe sosednjih držav.

Glavni namen izmenjave podatkov o vremenu in kakovosti zraka, izmenjave znanj ter sodelovanja na skupnih projektih je učinkovitejše izvajanje zakonsko predpisanih nalog s področja meteorologije in kakovosti zraka, Agencije in OMSZ. Memorandum sta podpisala dr. Korneia Radics, predsednica OMSZ, ter dr. Klemen Bergant, direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo na Agenciji.

Agencija ima že sklenjen podoben sporazum o sodelovanju in izmenjavi podatkov s hrvaškim Državnim hidrometeorološkim zavodom, Avstrijskim osrednjim zavodom za meteorologijo, Regionalno okoljsko agencijo in Regionalno civilno zaščito Furlanije - Julijske krajine ter meteorološko in hidrološko službo v Bosni in Hercegovini, ki jo enakovredno zastopata Federalni hidrometeorološki zavod Bosne in Hercegovine in Republiški hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

foto

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO