English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

12. december 2017

Analiza tal s pomočjo satelitskih meritev

Agencija RS za okolje (Agencija) je skupaj z Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) 12. decembra 2017 organizirala mednarodni sestanek nadzornega odbora konzorcija.

Od marca 2017 tudi Agencija sodeluje v konzorciju, katerega glavni namen je operativni razvoj in nadgradnja satelitskih produktov pomembnih za analizo tal z uporabo v meteorologiji, agrometeorologiji in hidrologiji.

EUMETSAT - Land Surface Analises Satellite Application Facility (LSA SAF) - se osredotoča na razvoj in obdelavo satelitskih izdelkov za celinske površine, kot so sevanje, vegetacija, evapotranspiracija in požari v naravi.

V konzorciju sodeluje 10 evropskih inštitucij iz Portugalske, Francije, Nemčije, Španije, Belgije, Velike Britanije, Bolgarije in Slovenije.

foto

11. december 2017

Vpis podjetij in samostojnih podjetnikov, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno v evidenco

Rok za vpis je 31. 1. 2018

Prenovljena okoljska zakonodaja določa, da morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže, zagotoviti ustrezno ravnanje z embalažo, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji.

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, se morajo vpisati do 31. 1. 2018, nova pa v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018, bodo morala podjetja prvič poročati v letu 2019.

Vpis v Evidenco bo potekal v dveh korakih. Najprej se mora zavezanec registrirati (povezava Registracija v aplikaciji Embalaža). Nato bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel končni vpis v Evidenco.

Pripete datoteke

8. december 2017

Evropska agencije za okolje vabi na natečaj za najboljši video posnetek na temo Živim zeleno

Evropska agencije za okolje (EEA) želi z natečajem za najboljši video posnetek na temo Živim zeleno usmeriti ustvarjalnost Evropejcev na področje okolja in spodbuditi izmenjajo zamisli o odgovornih odločitvah v podporo okolju.

Najboljši videoposnetki bodo nagrajeni z denarnimi nagradami.

Lansko leto je na foto natečaju EEA v eni od kategorij zmagala Slovenka s fotografijo Lačna veverica.

5. december 2017

Pojasnilo na odprto pismo evropskih poslancev glede Salonita Anhovo

Mejne vrednosti izpustov za sežig in sosežig odpadkov v cementarni so določene v skladu z evropskimi predpisi

V odprtem pismu, ki so ga nekateri evropski poslanci v preteklih tednih posredovali javnosti in se nanaša na okoljska in zdravstvena tveganja v dolini Soče zaradi sosežiga odpadkov v podjetju Salonit Anhovo d. d., je navedenih več nepravilnosti, ki terjajo pojasnilo Agencije RS za okolje.

Podjetje je cementarna in ne sežigalnica, kot navajajo poslanci. Agencija je skladno z evropskimi predpisi ustrezno določila mejne vrednosti za prah, dušikove okside (NOx), benzen in celokupne organske ogljike (TOC) – za cementarno, v kateri je dovoljen sosežig, in ne za sežigalnico, za katero bi veljala strožja merila.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO