English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

14. junij 2019

17 junij - Svetovni dan boja proti širjenju puščav in degradaciji tal

Dan za razmislek o suši

Suše, širjenje puščav in degradacija tal so globalni problemi, ki neposredno prizadenejo milijone ljudi. Po podatkih Združenih narodov vsako leto izgubimo 24 milijard ton rodovitne prsti, degradacija tal pa zmanjšuje bruto domači proizvod držav v razvoju do 8 % letno.

Tudi Slovenija se sooča z vse pogostejšimi in intenzivnejšimi kmetijskimi sušami. Kljub škodi, ki jo te povzročajo, pa je upravljanje s sušo še vedno nezadovoljivo.

Kot odziv na vedno večjo problematiko suš v našem delu Evrope je bil leta 2006 pod okriljem UNCCD in Svetovne meteorološke organizacije ustanovljen Center za upravljanje suše v Jugovzhodni Evropi. Sedež Centra je na Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), v kateri ima organizacija UNCCD tudi svojo kontaktno točko za Slovenijo.

V okviru tega projekta smo razvili spletno orodje Drought Watch (povezava), s katerim lahko vsakodnevno spremljamo razvoj suše v Podonavju z uporabo satelitskih podatkov.

Da bi povečali odpornost družbe na sušne dogodke in izboljšanja strategije upravljanja s sušo ARSO vodi tudi mednarodni projekt »Tveganje za sušo v Podonavju« - DriDanube. Cilj projekta so nadgradnja sledenja suše v celotnem Podonavju oziroma povečanje odpornosti družbe na sušo z uporabo najnovejše tehnologije, poenoteno metodologijo za sledenje in napovedovanje suše ter strategijo odzivanja na sušo. Vabljeni, da v okviru tega projekta sodelujete v novem sistemu poročanja o posledicah suše.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO