English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > DriDanube
O agenciji

Interreg DriDanube

Projekt "Drought risk in the Danube Region"

(Tveganje za sušo v Podonavski regiji)

Projekt "Drought risk in the Danube Region" (DriDanube) se izvaja v povodju reke Donave, ki povezuje 19 držav s skupno 80 milijonov ljudi. V drugo največje porečje v Evropi sodi tudi Slovenija s kar 75% površine svojega ozemlja. Suša je v Podonavju pogost pojav, ki negativno vpliva predvsem na kmetijstvo. Kljub škodi, ki jo povzroča, pa je ocenjevanje in upravljanje z njo v tej regiji še vedno nezadostno.

Glavni namen projekta je povečati odpornost družbe na sušne dogodke v Podonavski regiji. Tako je zelo pomembna vzpostavitev pravočasnega opozarjanja na sušo, ki ga je mogoče doseči z uporabo izboljšanega procesa odločanja, kar poveča tudi zmogljivost ključnih akterjev za reakcijo ob suši.

Namenski cilji projekta so zato:

  • izboljšati sušni monitoring s pomočjo inovativnega Sušnega uporabniškega servisa, ki bo z novimi podatkovnimi viri in tehnologijo služil za izboljšanje opozarjanja na sušo,
  • posodobiti in poenotiti ocenjevanje tveganja za sušo z vsemi sodelujočimi državami z vključitvijo skupne metodologije ocenjevanja tveganja za sušo, ki temelji na mehanizmu EU za civilno zaščito,
  • doseči proaktiven odziv na sušo z ugotavljanjem pomanjkljivosti obstoječega sistema upravljanja s sušo v regiji ter izboljšati sodelovanje med ključnimi akterji.

Projekt "DriDanube" se izvaja v okviru transnacionalnega programa Podonavje (Danube Transnational Programme), ki predstavlja finančni instrument Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je začel 1. 1. 2017, aktivnosti pa se bodo zaključile predvidoma 30. 6. 2019.

Projekt bo prispeval k Strategiji EU za Podonavje (EU Strategy for the Danube Region - EUSDR) in njenim prioritetnim področjem: okoljska tveganja, obnavljanje in ohranjanje kakovosti voda ter razvoj družbe znanja.

Agencija RS za okolje (ARSO) ima v projektu vlogo vodilnega partnerja (skrbi za vsebinsko in finančno poslovanje celotnega projekta), v njem pa sodeluje še dvaindvajset projektnih partnerjev iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške, Slovenije ter Srbije.

Skupna vrednost projekta je 1,97 milijona EUR, v deležu 85 % upravičenih stroškov pa ga sofinancira Evropska Unija.

Spletne strani programa sodelovanja Interreg Danube Transnational Programme
Spletna stran projekta DriDanube

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
dr. Andreja Sušnik, vodja projekta: andreja.susnik[at]gov.si; tel.: 01 478 40 73,
mag. Maja Žun, pomočnica vodje projekta: maja.zun[at]gov.si; tel.: 01 478 41 10.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO